De samenwerkende welzijnsorganisaties voor zeevarenden

Zeemanswelzijn in de pers

Klik op de afbeelding voor een greep uit de berichten over ons werk in de pers, landelijk, regionaal en plaatselijk.

 

Hart luchten

In de Nederlandse havens gaan predikanten, pastoraal werkers en vrijwilligers aan boord van schepen. Het gesprek met de opvarenden is in eerste instantie praktisch van aard. Vaak krijgt het een vervolg waarbij de zeevarenden hun hart luchten. Dat deze behoefte bestaat is makkelijk te begrijpen. Men bevindt zich immers aan boord voor een lange tijd met een kleine groep mensen.

Praktische hulp

Het overgrote deel van de zeevarenden heeft zwaar maar interessant werk waar men redelijk tot goed voor wordt betaald. Aan de kleine groep zeevarenden die tussen wal en schip terecht komen wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kan men denken aan het beschikbaar stellen van 2e hands kleding, SIM-kaartjes of iets lekkers om te eten.

Belangenbehartiging

Bij de overheid en bedrijven worden heel wat besluiten genomen die van invloed zijn op het welzijn van zeevarenden. De Nederlandse Zeevarendencentrale is in allerlei organen vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. Ook vindt er gevraagd en ongevraagd contact plaats met reders, vertegenwoordigers van havenbedrijven, overheden, vakbond en andere belangenorganisaties, evenals met politici, journalisten en kerkelijke vertegenwoordigers.

Ander behangetje

Wie negen maanden aan boord leeft en werkt kan alleen maar ontspannen in een kleine hut en de kantine. Nu de havens ver van stadscentra verwijderd zijn is passagieren kostbaar en tijdrovend. De centra voor zeevarenden zijn daarom in of vlakbij de haven gevestigd en bieden gratis vervoer van en naar het schip.

Viering aan boord

Op verzoek worden er kerkelijke vieringen aan boord gehouden. Er wordt alleen gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Ook wordt er een persoonlijke zegen meegegeven. Fotograaf Friso Kooijman heeft in het kader van zijn project ‘Zoutwatermensen’ hier een zwart-wit fotoreportage van gemaakt. Deze is te zien door hier te klikken.

Nieuwsbrief

Klik hier om u gratis te abonneren op onze nieuwsbrief. Ook kunt u voorgaande nieuwsbrieven hier lezen.

Over ons

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samenwerkingsorganisatie gericht op het welzijn van Nederlandse zeevarenden en koopvaarders die zich met hun schip in een Nederlandse haven bevinden. Alle centra voor zeevarenden zijn lid van deze organisatie. Daarnaast zijn ook een groot aantal kerken vertegenwoordigd te weten de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils. Ook de Vereniging Maritiem Gezinscontact … lees verder

Geschiedenis

De geschiedenis van de Nederlandse Zeevarendencentrale gaat terug tot de negentiende eeuw. De belangrijkste gebeurtenissen … lees verder