Monthly Archives: juli 2015

Zomernummer Diepgang

Post Image

Diepgang is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Zeemanscentrale en de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. Vier keer per jaar vindt het blad zijn weg naar Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschepen, Nederlandse zeemansclubs en een ieder die een abonnement heeft. Dit zomernummer en de meest recente uitgaven zijn hier te lezen.

Continue Reading