Monthly Archives: december 2015

Contactbrief Kerst 2015

Post Image

Veel christelijke (oud)zeevarenden hebben een abonnement op de contactbrief. Vier keer per jaar ontvangt men op het huisadres een schrijven waarin de relatie tussen de zeevaart en het geloof centraal staat. De brieven worden bij toerbeurt geschreven door twee Protestantse predikanten, een Russisch Orthodoxe priester en een Christelijke Gereformeerde predikant. Dit keer schrijft Havenpastor Sven […]

Continue Reading

Drie maanden geen gage

Post Image

De vijf bemanningsleden uit Estland van het schip ‘Calvin’ hebben al drie maanden geen loon uitbetaald gekregen. Het scheepje van 35 jaar oud is een omgebouwd vissersschip, dat dienst deed bij de beveiliging van offshore projecten. Het schip heeft een Nederlandse eigenaar, maar vaart onder de vlag van Panama. Toen het werk in de Golf […]

Continue Reading

Nieuwjaarsnummer Diepgang verschenen

Post Image

Diepgang is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Zeemanscentrale en de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. Vier keer per jaar vindt het blad zijn weg naar Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschepen, Nederlandse zeemansclubs en een ieder die een abonnement heeft. Dit nieuwste nummer en de meest recente uitgaven zijn hier te lezen.

Continue Reading