Monthly Archives: januari 2016

Zeemanscentrale vraagt scherper toezicht MLC

Post Image

Het is al enige jaren geleden dat de Nederlandse overheid een internationaal verdrag over het welzijn van zeevarenden heeft ondertekend. Hierin is onder meer vastgelegd dat zeevarenden (en binnenschippers) recht hebben op toegang tot de wal. De praktijk leert dat dit lang niet altijd het geval is. Op suggestie van een inspecteur ‘Leefomgeving en Transport’ […]

Continue Reading