Monthly Archives: april 2016

Scheepsbijbel voor Vos Sugar

Post Image

Het leven van zeevarenden kan eenzaam, gevaarlijk en behoorlijk stressvol zijn. De pastores van de zeemanshuizen proberen de mensen aan boord met raad en daad bij te staan. Gelukkig zijn er ook vrolijke momenten waar de kerk een rol bij mag spelen. Zo mocht koopvaardijpredikant dominee Leon Rasser de scheepsbijbel uitreiken aan de kapitein van […]

Continue Reading

Weerzien na 4 jaar

Post Image

Eind februari bezocht de diaconaal werker voor de karaoke party in het Schiedamse zeemanshuis bij toeval twee schepen van dezelfde rederij. Deze lagen afgemeerd bij verschillende havenbedrijven. Toen hij bij het tweede schip melding maakte van het bezoek aan het zusterschip kwam de hoofdwerktuigkundige met de mededeling, dat hij daar ook gewerkt had en dat […]

Continue Reading

Filippijns hart

Post Image

Hoewel niemand aan boord vaak het achterste van zijn tong laat zien hebben Aziaten de naam gesloten te zijn. Deze houding komt meestal voort vanuit de wens gezichtsverlies te mijden. Niet alleen degene die aan het woord is moet voor een mogelijke afgang behoed worden, maar ook degene met wie gepraat wordt. Eén van de […]

Continue Reading