Monthly Archives: juli 2016

Nieuwe zeemansclub in Rotterdamse haven

Post Image

Jaren van lobbyen, hier duwen, daar trekken en fondsen werven hebben uiteindelijk resultaat gehad: er komt een nieuw zeemanscentrum in de haven van Rotterdam! Binnen enkele maanden opent International Seafarers Centre ‘The Bridge’ de deuren. Het centrum is bestemd voor zeevarenden van alle nationaliteiten en ´vlaggen´. De locatie is in cultureel centrum ´De Man´ in […]

Continue Reading

Vlag halfmast

Post Image

Veel oude gewoontes die in acht werden genomen bij een overlijden, zijn verdwenen. Zo werd in vroeger tijden vaak de klok stilgezet en werden de gordijnen dicht gedaan. Mensen pasten hun kleding aan. Volgens voorschrift ging men “in de rouw”. Bij een uitvaart wist je wat je moest verwachten, er waren vaste rituelen en vaste […]

Continue Reading