Yearly Archives: 2018

Schijtlijsters

Post Image

Waar je ook vaart, als je oplet zie je tekenen van leven. Een vliegende vis of de spuiter van een walvis. Maar er zijn bovenal vogels. Vaak zweven de zeevogels op gracieuze wijze rakelings over de golftoppen en door de dalen. Slechts de ervaren observator neemt de minimale wiekslag waar. De dieren lijken oneindig te […]

Continue Reading

Centrum voor Zeevarenden in de Eemshaven – Meer dan een biertje openmaken

Post Image

Vroeger waren er misschien meer, maar ze zijn nog steeds overal ter wereld te vinden: zeemanshuizen. Of modern gezegd: centra voor zeevarenden. Talloze vrijwilligers zorgen ervoor dat dichtbij de haven zeevarenden een gastvrij onthaal kunnen krijgen. In Diepgang nemen we een kijkje achter de schermen van de Nederlandse centra voor zeevarenden. We beginnen dit nummer […]

Continue Reading

Kerstpreek

Post Image

Havendominee Leon Rasser heeft weer een filmpje gemaakt. Ditmaal met een kerstpreek. Klik op onderstaande afbeelding om het te zien

Continue Reading

Kerstmeditatie

Post Image

Het is in de kerstnacht als de herders op het veld zijn, ze houden de wacht bij hun kudde (Lucas 2:3). Het klinkt romantisch en er zijn veel liedjes over gemaakt. Maar het is net zo weinig romantisch als zeevarenden die ’s nachts wacht lopen. Want het is opletten; er kan zomaar een rover, mens […]

Continue Reading

16.000ste bezoeker

Post Image

Absoluut record bezoekersaantal Zeemanshuis Eemshaven De havenmeester van Groningen Seaports, Pieter van der Wal, heeft donderdag 22 november 2018 in aanwezigheid van bestuur, vrijwilligers en bezoekers van het Zeemanshuis in de Eemshaven de 16.000ste bezoeker in 2018 verwelkomd. Het betrof Eimantas Grabauskis uit Litouwen. Een absoluut record, waar het Zeemanshuis graag even bij stilstaat. Op […]

Continue Reading

Symposium 125 jaar trouw aan zeevarenden

Post Image

In het kader van de jubileumviering van 125 jaar Nederlandse Zeevarendencentrale vond op 15 november in Rotterdam-Delfshaven het Symposium “125 jaar trouw aan zeevarenden” plaats. Na de opening door NZC-voorzitter Hans Kapteyn was er een toespraak van wethouder Adriaan Visser (portefeuille Haven, Financiën, Organisatie en Grote Projecten). Een hoogtepunt was de première van de film […]

Continue Reading

Film over Zeemanslied

Post Image

Ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan heeft de Nederlandse Zeevarendencentrale een film uitgebracht. Deze heeft de titel ‘Voor hen die zijn in nood op zee’. Verschillende zeemannen en hun familieleden komen hierbij in beeld. Aan de hand van het bekende lied ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’, komen behalve de leuke ook de moeilijke kanten […]

Continue Reading

Bulletin Diaconaal Havenproject Rotterdam

Post Image

Tijdens onderhoud in de machinekamer aan een brandstofleiding, bleek deze niet afgesloten. Door het loskoppelen spoot hete olie over de benen van een Birmese zeevarende. Met tweede en derdegraads brandwonden kwam hij op de IC afdeling van het Maasstad ziekenhuis. Na een huidtransplantatie en twee weken verder kon hij vanuit een hotel poliklinisch verder worden […]

Continue Reading

Zeevaart en filosofie

Post Image

    Omroep Human besteedt in het programma ‘onderstromen’ ruim aandacht aan het welzijn van zeevarenden. Zij werken in een bedrijfstak die niet alleen ontzettend efficiënt georganiseerd maar ook heel bureaucratisch is.        Bij omroep Human komen filosofen aan het woord die zich bezighouden met de vraag hoe dit allemaal zo gekomen is. […]

Continue Reading

Kom naar ons symposium!

Post Image

Op 15 november viert de Nederlandse Zeevarenden Centrale haar 125-jarig jubileum in de Pelgrimskerk in Rotterdam – Delfshaven. Iedereen is van harte welkom op deze gratis te bezoeken bijeenkomst. Klik hier voor verder informatie.

Continue Reading