Monthly Archives: januari 2018

Hulp voor bemanning Sea Pioneer

Post Image

In de haven van Amsterdam is de bemanning van het schip ‘Sea Pioneer’ in de problemen. Op de website van de Schuttevaer is te lezen en te beluisteren op welke manier er hulp geboden wordt. Hiervoor kan op onderstaande link geklikt worden: ¬†

Continue Reading