Monthly Archives: mei 2019

Jaarverslag 2018

Post Image

Algemeen 2018 was vooral het jaar van het JUBILEUM. Het feit dat de Nederlandse Zeevarenden Centrale in 2018 125 jaar bestond wilden we vooral samen met de vele vrijwilligers in het land vieren. ‘Trouw aan de zeevarenden‘ dat wilden we uitstralen, daar ging het om, daar gaat het om, en daar zal het altijd om […]

Continue Reading

Uitbreiding samenwerking

Post Image

De Nederlandse Zeevarenden Centrale is een stichting die samenwerking beoogt op het gebied van het welzijn van zeevarenden. Sinds kort neemt naast de Protestante Kerk in Nederland, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils ook de Remonstrantse Broederschap hieraan deel. Evangelische kerken weten zich door de zendingsorganisatie ‘Het Havenlicht’ vertegenwoordigd. Hierdoor […]

Continue Reading

Piraterij

Post Image

Inmiddels is de wet die de mogelijkheid biedt gewapende private beveiligers aan boord te hebben van Nederlandse koopvaardijschepen aangenomen door de Eerste Kamer der Staten Generaal. Dit betekent dat zeevarenden nu beter beschermd kunnen worden tegen piraten. Het is vermeldenswaardig dat de Zeevarendencentrale hier een bijdrage aan kon leveren.

Continue Reading

Welzijn varenden een recht

Post Image

Enige jaren geleden heeft de Nederlandse regering een verdrag ondertekend waarin het recht op welzijnsvoorzieningen voor zeevarenden wordt verwoord. Het gaat om de Maritime Labour Convention 2006. Hierbij krijgt de regering enige jaren de tijd om de bepalingen uit te voeren. De Nederlandse Zeevarenden Centrale houdt hierbij de vinger aan de pols. Inmiddels is gebleken […]

Continue Reading

Toename bezoek centra voor zeevarenden

Post Image

Met de opkomst van de mobiele telefoon werd het einde van de zeemanshuizen voorspeld. Zeevarenden hoefden immers toch niet meer van boord af om naar huis te kunnen bellen? En inderdaad nam zo’n 15 jaar geleden het aantal bezoeken duidelijk af. De laatste jaren is er echter sprake van een duidelijke stijging van het aantal […]

Continue Reading

Je moet je publiek lezen

Post Image

Een bezoek aan het Centrum voor Zeevarenden in Terneuzen Wanneer ik mijn auto voor de gevel van het “Varenscentrum” in Terneuzen parkeer, valt mij onmiddellijk de zuidelijke gezelligheid op. En bij het binnenstappen wordt mijn gevoel bevestigd: de behaaglijke ruimte is een soort van kruising tussen een huiskamer en een kroeg. Kleedjes op de tafeltjes, […]

Continue Reading