Yearly Archives: 2020

Bericht van de voorzitter

Post Image

Aan alle zeevarenden en een ieder die zich met hen verbonden voelt, Wellicht heeft u vernomen dat ik me sinds 10 december voorzitter van de Nederlandse Zeevarendencentrale mag noemen. Graag stel ik mij even voor. Geboren in Dinxperlo verhuisde ik na enige jaren naar Zutphen. Sinds 1982 ben ik samen met mijn man Albert woonachtig in Vlissingen. Destijds […]

Continue Reading

Steun de kerstactie!

Post Image

Veel zeevarenden hebben last van heimwee. Dit geldt zeker tijdens de kerst. De Nederlandse Zeevarendencentrale steekt hen een hart onder de riem door duizenden kerstpakketten aan boord te brengen. Behalve iets lekkers en iets nuttigs bevat het ook iets geestelijks. Met behulp van een USB-stick kunnen ze een kerstdienst meemaken*. Deze is speciaal op zeevarenden […]

Continue Reading

Motie welzijn zeevarenden aangenomen

Post Image

In oktober heeft de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aangeboden waarin de overheid gevraagd wordt de centra voor zeevarenden in Nederland te ondersteunen. Onlangs is de petitie in de vorm van een motie aangenomen. Helaas heeft de verantwoordelijke minister de motie ontraden. Mogelijk gaat het een lange tijd duren voordat de motie uitgevoerd gaat worden. Door […]

Continue Reading

Herdenkingsdienst

Post Image

De herdenkingsdienst voor de gevallenen op zee is nu op het internet te zien. Klik op de afbeelding om de dienst te bekijken.

Continue Reading

Grote belangstelling aanbieding petitie

Post Image

Op 6 oktober hebben Marianne Kloosterboer en ds Helene Perfors namens de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aangeboden aan de commissie infrastructuur van het Ministerie van Waterstaat. Op de foto, gemaakt door Dik Hol, is te zien dat er heel wat kamerleden aanwezig waren in de Statenhal van de Tweede Kamer. Bijzonder was dat mevrouw Postma […]

Continue Reading

Zeevarendencentrale vraagt aandacht voor welzijn zeevarenden

Post Image

Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale maakt zich grote zorgen over het welzijnswerk onder zeevarenden in Nederlandse havens. Veel van de activiteiten in de zeemanshuizen kunnen steeds minder worden uitgevoerd door afnemende financiële middelen.Er dreigen op termijn zelfs sluitingen. Daardoor kan niet meer worden voldaan aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn […]

Continue Reading

Nederlandse staat komt internationale verplichtingen niet na

Post Image

Zorg voor Zeevarenden in Nederland onvoldoende Met het huidige beleid voldoet Nederland niet aan haar internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn van zeevarenden in de zeehavens binnen haar grondgebied. Deze verplichtingen staan omschreven in een arbeidsverdrag genaamd MLC 2006. Het is opgesteld door de International Labour Organisation, een uitvoeringsorgaan van de Verenigde Naties. Deze […]

Continue Reading

Herdenkingsdiensten afgelast

Post Image

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft besloten dit jaar geen herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee te organiseren. Gewoonlijk vinden deze op zondagmiddagen in november plaats. De samenkomsten  in de Eemshaven, Harlingen, IJmuiden en Rotterdam gaan echter niet door. Een belangrijke overweging is dat veel vaste bezoekers vanwege hun leeftijd extra voorzichtig moeten zijn om niet ziek te […]

Continue Reading

Petitie

Post Image

Op dinsdag 6 oktober om 13:15 hoopt een delegatie van de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aan te bieden aan de commissie van Sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede kamer. Hierin wordt o.m. aangedrongen op een structurele financiering van het werk.  Zodra een afspraak is gemaakt maken wij hier melding van. Het zou fijn zijn als deze aanbieding […]

Continue Reading

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Post Image

Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw gift van de belasting aftrekken vanwege onze ANBI-status. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam is NL72 INGB 0000 144 030. Wij stellen het op prijs wanneer u bij het overmaken van een (extra) gift uw (e-mail) adres bekend maakt.

Continue Reading