Monthly Archives: mei 2020

Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam

Post Image

Voor het Bulletin van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam, met informatie over het prepensioen van de diaconaal werker en een terugblik op de laatste 30 jaar, klikt u hier. Het bestuur dankt u voor uw steun, materieel en immaterieel, soms al vanaf de oprichting van de Stichting. Met deze steun kon plaatsvervangend  voor vele kerken […]

Continue Reading

Vechten tegen de bierkaai – Een interview met professor Laleh Khalili

Post Image

Professor Laleh Khalili schreef boeken over de moeilijke omstandigheden van Palestijnen in vluchtelingenkampen, en over de uitwassen van contra-terreur maatregelen zoals martelingen en Guantanamo-Bay. Toen was ze toe aan een wat lichter onderwerp. Bij toeval werd ze gevraagd om onderzoek te doen naar de maritieme wereld op het Arabisch schiereiland. Ze verdiepte zich in de […]

Continue Reading

Zeelieden en zeedieren in de knel – De jungle op zee

Post Image

Wat voor voetballers de Champions League is, voor filmmakers de Oscar, is de Pulitzerprijs voor schrijvers en journalisten. Onlangs heeft Ian Urbina van de beroemde krant ‘The New York Times’ deze prijs gewonnen met zijn boek ‘De jungle op zee’. Het gaat over de diepzeevisserij en koopvaardij. Het boek bestaat uit 15 hoofdstukken die je […]

Continue Reading

Echte man

Post Image

“Al heb ik er maar één iemand mee geholpen dan is ‘t het al waard geweest”, hoor je mensen wel eens zeggen. Als leraar van een zeevaartschool had ik niet kunnen bevroeden dat deze uitspraak zo’n waarheid zou blijken bij student X. Een ietwat teruggetrokken meid, die het liefst achterin de klas zat met een […]

Continue Reading

Zeewiersum – O nee! Homo’s aan boord!

Post Image

Er bestaat een ongeschreven regel onder zeevarenden, dat er aan boord over een aantal zaken niet gepraat wordt. Of, eerlijker gezegd, niet gepraat kán worden. Want deze onderwerpen zijn vaak zó beladen dat een conflict niet uitgesloten kan worden, wanneer je toch de euvele moed hebt om deze regel met voeten te treden. Niemand is […]

Continue Reading

Onrechtmatig gebruik van alcohol en bubbelbad – Ontslag op staande voet

Post Image

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie die een werkgever kan opleggen. Aanleiding daartoe zijn gedragingen van een werknemer, zodanig dat van de werkgever niet meer in alle redelijkheid verlangt kan worden dat het dienstverband voortgezet wordt. En dat zijn gedragingen zoals geweld, fraude, opzettelijke roekeloosheid of dronkenschap. Eigen policyIedere rederij kan op dit […]

Continue Reading

Zeevarenden worden niet vergeten

Post Image

Het zeemanshuis van the Mission to Seafarers in Schiedam mag dan wel gesloten zijn, het is er wel levendig. Er vindt een actie plaats om tijdens de Corona crisis toch iets te doen voor de zeevarenden. Vrijwilligers hebben maar liefst 100 toilettassen gemaakt. Het Havenbedrijf Rotterdam reageerde behulpzaam en snel op de vraag voor sponsoring. […]

Continue Reading

Plechtigheid bij Nationaal Monument ‘De Boeg’

Post Image

Vanmorgen 4 mei 2020 is er een korte – alternatieve – plechtigheid bij Nationaal Monument ‘De Boeg’ geweest.Vertegenwoordigers van een vijftal organisaties, benevens een aantal nabestaanden en betrokkenen, zijn rond 11 uur bij De Boeg gekomen.Zij hebben daar, na ‘The Last Post’, twee minuten stilte en het Wilhelmus, één voor één bloemen gelegd voor de […]

Continue Reading

Leg een bloem

Post Image

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument van uw keuze kunt u dat online doen. U kunt vanuit huis een bloem leggen bij Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg. Ga via deze link naar de pagina van ‘De Boeg’. […]

Continue Reading

Videoboodschap Prinses Margriet

Post Image

Mede op verzoek van de Nederlandse Zeevarendencentrale heeft prinses Margriet een videoboodschap ingesproken voor alle Nederlandse (oud) zeevarenden, hun familie en iedereen die zich verbonden voelt met de zeevaart. U kunt de video bekijken door hier te klikken.

Continue Reading