Monthly Archives: juli 2020

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Post Image

Als u ons financieel wilt steunen, kunt u uw gift van de belasting aftrekken vanwege onze ANBI-status. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam is NL72 INGB 0000 144 030. Wij stellen het op prijs wanneer u bij het overmaken van een (extra) gift uw (e-mail) adres bekend maakt.

Continue Reading

Pastor Ricardo (niet) met pensioen

Post Image

Diaconaal havenwerker Rijk van Lent ging onlangs met pensioen. Voor buitenlanders is zijn naam moeilijk uit te spreken. Hij staat daarom bekend als pastor Ricardo. Dat zijn bekendheid groot is bleek bij de uitbraak van het virus. Heel wat zeevarenden die in de problemen kwamen namen contact met hem op. Aangezien er nog geen opvolger […]

Continue Reading

Lees Diepgang gratis

Diepgang is een kwartaaltijdschrift dat op de Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschippen wordt verspreid. Het bevat interviews, recensies en beschrijvingen van ervaringen van zeevarenden en hun partners. Ook wordt er aandacht besteed aan wetenschap, godsdienst en kunst. Donateurs die de Nederlandse Zeevarendencentrale met minimaal 35 EUR jaar ondersteunen ontvangen Diepgang 4 maal per jaar. Digitaal […]

Continue Reading

Zeemanshuizen weer open

Post Image

Nu steeds minder reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan, gaan de centra voor zeevarenden weer open. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven!

Continue Reading