Monthly Archives: september 2020

Nederlandse staat komt internationale verplichtingen niet na

Post Image

Zorg voor Zeevarenden in Nederland onvoldoende Met het huidige beleid voldoet Nederland niet aan haar internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn van zeevarenden in de zeehavens binnen haar grondgebied. Deze verplichtingen staan omschreven in een arbeidsverdrag genaamd MLC 2006. Het is opgesteld door de International Labour Organisation, een uitvoeringsorgaan van de Verenigde Naties. Deze […]

Continue Reading

Herdenkingsdiensten afgelast

Post Image

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft besloten dit jaar geen herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee te organiseren. Gewoonlijk vinden deze op zondagmiddagen in november plaats. De samenkomsten  in de Eemshaven, Harlingen, IJmuiden en Rotterdam gaan echter niet door. Een belangrijke overweging is dat veel vaste bezoekers vanwege hun leeftijd extra voorzichtig moeten zijn om niet ziek te […]

Continue Reading