Monthly Archives: oktober 2020

Grote belangstelling aanbieding petitie

Post Image

Op 6 oktober hebben Marianne Kloosterboer en ds Helene Perfors namens de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aangeboden aan de commissie infrastructuur van het Ministerie van Waterstaat. Op de foto, gemaakt door Dik Hol, is te zien dat er heel wat kamerleden aanwezig waren in de Statenhal van de Tweede Kamer. Bijzonder was dat mevrouw Postma […]

Continue Reading

Zeevarendencentrale vraagt aandacht voor welzijn zeevarenden

Post Image

Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale maakt zich grote zorgen over het welzijnswerk onder zeevarenden in Nederlandse havens. Veel van de activiteiten in de zeemanshuizen kunnen steeds minder worden uitgevoerd door afnemende financiële middelen.Er dreigen op termijn zelfs sluitingen. Daardoor kan niet meer worden voldaan aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn […]

Continue Reading