De afgelopen weken zijn duizenden USB-sticks verspreid op vele koopvaardijschepen. Hiermee kan een kerstdienst bekeken worden die speciaal op zeevarenden is gericht.

Klik op deze link om de dienst via YouTube te bekijken: https://youtu.be/5cmonX0Z8QY

De vrijwilligers van de Nederlandse Zeevarendencentrale worden ook dit jaar in het zonnetje gezet dankzij een gulle gift van de Prins Hendrikstichting. We zijn dankbaar dat deze stichting oog heeft voor het meest kostbare dat onze stichting in huis heeft: onze vrijwilligers!