Onze Nieuwsbrief november 2022 is verschenen. Vanwege e-mailproblemen heeft het wat langer geduurd. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

De Nederlandse Zeevarendencentrale is een van de partijen die opgenomen is bij de consultatieronde van de overheid over een herziening van de Wet zeevarenden.

Degenen die hiervan nog niet op de hoogte zijn kunnen via de link  https://www.internetconsultatie.nl/wet_bemanning_zeeschepen   het wetsvoorstel bekijken.

Onze reactie kunt u lezen door te klikken op deze link.

Heimwee is een probleem waar elke zeevarende mee te maken heeft. Vooral rond de kerstdagen speelt het een grote rol. Om de mensen aan boord een hart onder de riem te steken organiseert de Nederlandse Zeevarenden Centrale een kerstactie waarbij simkaartjes worden uitgedeeld. Deze geven de mogelijkheid om met een mobiele telefoon contact te hebben met hun familie. Voor 10 EUR kan overal in Europa 12 uur van een beeldverbinding met thuis gebruik worden gemaakt. Hoe meer donaties, hoe meer wij kunnen doen. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) te Rotterdam is NL72INGB0000 144030. Zou u willen vermelden dat het om de kerstactie gaat?

Op zondag 13 november worden er drie kerkdiensten gehouden waarbij de gevallenen op zee worden herdacht. U bent van harte welkom deze bij te wonen en na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Het volgende overzicht is hierbij behulpzaam

plaats: SEAFARERS’ CENTER EEMSHAVEN  Borkumweg 2 
aanvang: 4 uur ’s middags 
voorganger:  Pastor Sven Standhardt
muzikale omlijsting: Christelijke zanggroep ‘Cantare Fides’ o.l.v.  Jan Beukema en organist Annejet Dijkman 

plaats: PILGRIM FATHERS CHURCH, ROTTERDAM/DELFSHAVEN Aelbrechtskolk 20 
aanvang half 3 ’s middags
voorganger: Dominee Helene Perfors
muzikale medewerking door een koor en organist Gerard van der Zijden 

plaats: NIEUWE KERK, IJMUIDEN Kanaalstraat 250 
aanvang: half 4 ’s middags 
voorgangers:  Pastor Harald Munch,  dominee Leon Rasser, dominee Cees Haasnoot en de heer Jan Ham
muzikale omlijsting: Christelijk mannenkoor Scheveningen en organist Ary Rijke.

De dag van de zeevarenden vormde een aanleiding om een filmpje te maken over het welzijnswerk onder zeevarenden. Het is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=tZ5WRwbvjL0

De General Secretary van de ICMA Ds. Jason Zuidema heeft op 7 mei het zeemanshuis in Vlissingen een korte tijd bezocht om kennis te maken met een aantal bestuursleden van de NZC. De NZC is al vele jaren lid van de ICMA en heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur van de ICMA. Er is gesproken over onze onderlinge samenwerking en de problematiek m.b.t. de Oekraïense en Russische zeevarenden specifiek en het welzijn van zeevarenden in het algemeen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De International Christian Maritime Association (ICMA) is een vrije vereniging van christelijke non-profitorganisaties die zich inzetten voor het welzijn van zeevarenden over de hele wereld.

Lidorganisaties vertegenwoordigen verschillende christelijke kerken en gemeenschappen. Elke lidorganisatie behoudt haar onafhankelijkheid en autonomie. ICMA definieert zeevarenden als mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij, de visserij en op passagiersschepen. Via haar leden vertegenwoordigt ICMA momenteel meer dan 400 zeevarendencentra en 900 aalmoezeniers en scheepsbezoekers in ongeveer 125 landen.

Oorsprong van ICMA

ICMA werd in 1969 opgericht om oecumenische samenwerking en wederzijdse hulp tussen organisaties aan te moedigen. Zo’n samenwerking werkt op lokaal niveau, in de haven en op nationaal en internationaal niveau. In een gefragmenteerde en verdeelde samenleving is het de missie van ICMA om eenheid, vrede en verdraagzaamheid te bevorderen. Het is de plicht van elke ICMA-aalmoezenier en welzijnswerker om zeevarenden, vissers en hun gezinsleden te dienen, ongeacht nationaliteit, religie, cultuur, geslacht of etnische afkomst.

Doelstellingen van ICMA

De doelstellingen van ICMA zijn het bevorderen van het geestelijke, sociale en materiële welzijn van alle zeevarenden en het verlichten van nood, ontberingen en leed onder hen. Deze praktijk wordt weerspiegeld in een verscheidenheid van verschillende ministeries. Sommigen werken vanuit zeevarendencentra, anderen varen met zeevarenden op schepen. ICMA-leden mogen werken vanuit internationale zeevarendencentra waar alle zeevarenden welkom zijn. Bovendien bieden sommige ICMA-leden nationale centra die als kerk in het buitenland dienen voor onderdanen van verschillende beroepen. Zeevarenden ontmoeten waar ze zijn, is belangrijk voor ICMA. Scheepsbezoeken worden daarom bijna altijd gedaan, in elke haven waar ICMA-leden actief zijn.

ICMA-gedragscode

De ICMA-gedragscode stelt dat aalmoezeniers en medewerkers van alle ICMA-lidverenigingen, werkzaam op lokaal, nationaal en internationaal niveau, moeten:

  • Toon onvoorwaardelijke liefde aan de zeevarende als mens, geschapen naar het beeld van God, en oprecht respect voor haar/zijn persoonlijke waarden en overtuigingen;
  • Zeevarenden en hun gezinsleden van alle nationaliteiten, religies, culturen, taal, geslacht of ras dienen;
  • Bestrijd vooroordelen, onverdraagzaamheid en onrecht van welke aard dan ook;
  • Respecteer de diversiteit van ICMA-leden en kerken en ontwikkel datgene wat hen verenigt;
  • Respecteer de loyaliteit van degenen die zich bezighouden met maritiem dienstbetoon aan hun specifieke kerkelijke discipline en traditie en onthoud je ervan om zeevarenden te bekeren;
  • Samenwerken met personen, organisaties en instellingen, christelijk of niet-christelijk, die zich inzetten voor het welzijn van zeevarenden

Prinses Margriet  is voornemens de koopvaardij-herdenking bij ‘De Boeg’ in Rotterdam bij te wonen. Deze vindt plaats op 4 mei ’s ochtends bij de Boompjes, vlakbij de Erasmusbrug. De zeevarendencentrale waardeert dit blijk van betrokkenheid  en is nog altijd trots en blij dat zij het petekind van de koopvaardij is. Tijdens de herdenking zal de Prinses een krans leggen. 
De officiële bekendmaking van dit bericht valt te lezen via de volgende link: 

Luisterend oor, noodfonds en website

Aan boord van schepen werken heel wat mensen die wonen in Rusland en de Oekraïne. Medewerkers van de zeemanshuizen proberen hen een hart onder de riem te steken door te luisteren naar hun verhalen en, indien nodig, simkaartjes ter beschikking te stellen zodat ze goed contact met de familie kunnen onderhouden. 

Bij de bezoeken valt op dat op de meeste schepen waar Oekraïners en Russen samen aan boord zijn, de harmonie nog altijd wordt bewaard. De situatie wordt echter niet eenvoudiger naarmate deze langer duurt.

Het bestuur van de Nederlandse Zeevarendencentrale heeft een noodfonds ingesteld voor zeevarenden in nood.  
Op de website https://www.seafarersinitiative.com/ valt te lezen wat er allemaal nog meer gebeurt om steun te verlenen. Een gedeelte van deze is in het Russisch en Oekraïens. 

Er mag vanaf vandaag legitiem met particuliere gewapende beveiliging op Nederlandse gevlagde schepen gevaren worden.
Eindelijk kan de bemanning beveiligd door bepaalde gevaarlijke wateren, óók als inzet vanuit Defensie niet mogelijk is.

Ruim tien jaar hebben we met elkaar – de Nederlandse Zeevarendencentrale samen met de Vereniging Maritiem Gezinskontakt, redersvereniging KVNR, vakbond Nautilus en kapiteinsvereniging NVKK – gestreden voor goede wetgeving op dit vlak.

Het heeft lang geduurd, maar dit is heel goed nieuws voor zeevarenden en hun thuisfront!

Helene Perfors

Als een bemanning met een helikopter van boord gehaald wordt, is er geen mogelijkheid om persoonlijke spullen mee te nemen. Op verzoek van de agent van de Julietta D is er vanuit het Amsterdamse zeemanshuis kleding beschikbaar gesteld aan de bemanning.

Een aantal bemanningsleden stelde het op prijs om in gebed te danken dat zij veilig de wal hebben bereikt.