De General Secretary van de ICMA Ds. Jason Zuidema heeft op 7 mei het zeemanshuis in Vlissingen een korte tijd bezocht om kennis te maken met een aantal bestuursleden van de NZC. De NZC is al vele jaren lid van de ICMA en heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur van de ICMA. Er is gesproken over onze onderlinge samenwerking en de problematiek m.b.t. de Oekraïense en Russische zeevarenden specifiek en het welzijn van zeevarenden in het algemeen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De International Christian Maritime Association (ICMA) is een vrije vereniging van christelijke non-profitorganisaties die zich inzetten voor het welzijn van zeevarenden over de hele wereld.

Lidorganisaties vertegenwoordigen verschillende christelijke kerken en gemeenschappen. Elke lidorganisatie behoudt haar onafhankelijkheid en autonomie. ICMA definieert zeevarenden als mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij, de visserij en op passagiersschepen. Via haar leden vertegenwoordigt ICMA momenteel meer dan 400 zeevarendencentra en 900 aalmoezeniers en scheepsbezoekers in ongeveer 125 landen.

Oorsprong van ICMA

ICMA werd in 1969 opgericht om oecumenische samenwerking en wederzijdse hulp tussen organisaties aan te moedigen. Zo’n samenwerking werkt op lokaal niveau, in de haven en op nationaal en internationaal niveau. In een gefragmenteerde en verdeelde samenleving is het de missie van ICMA om eenheid, vrede en verdraagzaamheid te bevorderen. Het is de plicht van elke ICMA-aalmoezenier en welzijnswerker om zeevarenden, vissers en hun gezinsleden te dienen, ongeacht nationaliteit, religie, cultuur, geslacht of etnische afkomst.

Doelstellingen van ICMA

De doelstellingen van ICMA zijn het bevorderen van het geestelijke, sociale en materiële welzijn van alle zeevarenden en het verlichten van nood, ontberingen en leed onder hen. Deze praktijk wordt weerspiegeld in een verscheidenheid van verschillende ministeries. Sommigen werken vanuit zeevarendencentra, anderen varen met zeevarenden op schepen. ICMA-leden mogen werken vanuit internationale zeevarendencentra waar alle zeevarenden welkom zijn. Bovendien bieden sommige ICMA-leden nationale centra die als kerk in het buitenland dienen voor onderdanen van verschillende beroepen. Zeevarenden ontmoeten waar ze zijn, is belangrijk voor ICMA. Scheepsbezoeken worden daarom bijna altijd gedaan, in elke haven waar ICMA-leden actief zijn.

ICMA-gedragscode

De ICMA-gedragscode stelt dat aalmoezeniers en medewerkers van alle ICMA-lidverenigingen, werkzaam op lokaal, nationaal en internationaal niveau, moeten:

  • Toon onvoorwaardelijke liefde aan de zeevarende als mens, geschapen naar het beeld van God, en oprecht respect voor haar/zijn persoonlijke waarden en overtuigingen;
  • Zeevarenden en hun gezinsleden van alle nationaliteiten, religies, culturen, taal, geslacht of ras dienen;
  • Bestrijd vooroordelen, onverdraagzaamheid en onrecht van welke aard dan ook;
  • Respecteer de diversiteit van ICMA-leden en kerken en ontwikkel datgene wat hen verenigt;
  • Respecteer de loyaliteit van degenen die zich bezighouden met maritiem dienstbetoon aan hun specifieke kerkelijke discipline en traditie en onthoud je ervan om zeevarenden te bekeren;
  • Samenwerken met personen, organisaties en instellingen, christelijk of niet-christelijk, die zich inzetten voor het welzijn van zeevarenden