De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft de Erasmusuniversiteit de opdracht gegeven het welzijn van de zeevarenden in Nederland in kaart te brengen. Het rapport van de wetenschappers vormt nu de basis voor een gesprek met de overheid. Dit heeft onder meer geleid tot een oproep van minister Harbers. Hij maant havenbedrijven, gemeentes, provincies, vakbonden en fondsbeheerders werk te maken van het welzijn van zeevarenden. 

Het rapport kunt u lezen door hier te klikken.

De oproep van de minister Harbers is hier te bekijken.

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) onderschrijft als lid van de International Christian Maritime Association (ICMA) de oproep van de ICMA. Klik hier om deze oproep te lezen.

In navolging hiervan roepen wij de Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen inzake het waarborgen van de vrije doorvaart op zee. De vrije doorvaart is essentieel voor de goederenstromen over zee, maar ook een eerste vereiste betreffende de veiligheid en het welzijn van de zeevarenden.

De NZC heeft als doel het behartigen en onderhouden van het geestelijke en sociale welzijn van de Nederlandse zeevarenden en andere zeevarenden op schepen die een Nederlandse haven aandoen en alles te doen wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Voor het eerst in haar geschiedenis is de Nederlandse Zeevarendencentrale betrokken bij de Europese regelgeving op het gebied van het welzijn van zeevarenden. Op 17 januari was een vertegenwoordiger samen met een Duitse, Belgische en Britse collega in Brussel aanwezig om van gedachten te wisselen met tientallen andere betrokkenen. Een uitgebreid verslag zal in het komende nummer van Diepgang zijn te lezen.