Als NZC zijn we druk bezig met de uitwerking van het onderzoek dat door de Erasmus Universiteit is uitgevoerd. Het is van belang om steeds weer duidelijk te maken hoe belangrijk het welzijn van zeevarenden is en wat wij daarvoor moeten doen. Nederland heeft het MLC verdrag ondertekend, maar de uitvoering is in handen van derden gelegd. Gelukkig hebben we goede contacten binnen het ministerie van I&W. Ook proberen alle zeemanshuizen in gesprek te blijven met de havenbedrijven. 

Klik hier om de nieuwsbrief verder te lezen.