4 mei herdenkingen

Ook dit jaar leggen maritieme organisaties op 4 mei een krans bij een aantal monumenten voor de slachtoffers bij de koopvaardij in WOII. Om ook na zoveel jaren stil te staan bij de offers die toen gebracht zijn en de slachtoffers te herdenken. En om, zoals oud-zeevarende Kees Visser van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 het uitdrukt: “de gedachtenis aan het verleden levend te houden in het heden. Ook als waarschuwing voor de toekomst.” Hij verwoordt iets van wat zeevarenden van nu raakt: “Gelukkig leven we al vele jaren in vrede. Maar wanneer je op zee gezeten hebt tijdens de Golfoorlogen, dan wel in de 21e eeuw geëscorteerd wordt door marineschepen wegens piratendreiging, realiseer je je dat het zo maar een vaarplicht kan worden. Op een andere manier, maar met hetzelfde resultaat: je moet varen.” Ook toen hielden zij koers.

Vanwege de beslissende bijdrage van de koopvaardij aan de bevrijding van Nederland, zal een vertegenwoordiger van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 – 1945 een krans leggen tijdens de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam.

Naast enkele aan rederijen gerelateerde herdenkingen is een ieder van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:

Rotterdam, 10:45 uur, Monument `De Boeg´, Leuvehaven
Den Helder, 11:00 uur, Monument ‘Voor hen die vielen’, Middenweg
Harlingen, 16:00 uur, Zeeliedenmonument, Waddenpromenade
Amsterdam, 20:00 uur Nationaal Monument, de Dam