Artikelen door admin

Oproep minister Harbers

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft de Erasmusuniversiteit de opdracht gegeven het welzijn van de zeevarenden in Nederland in kaart te brengen. Het rapport van de wetenschappers vormt nu de basis voor een gesprek met de overheid. Dit heeft onder meer geleid tot een oproep van minister Harbers. Hij maant havenbedrijven, gemeentes, provincies, vakbonden en fondsbeheerders werk […]

ICMA komt op voor veiligheid zeevarenden

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) onderschrijft als lid van de International Christian Maritime Association (ICMA) de oproep van de ICMA. Klik hier om deze oproep te lezen. In navolging hiervan roepen wij de Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen inzake het waarborgen van de vrije doorvaart op zee. De vrije doorvaart is essentieel voor […]

NZC lobby in Brussel

Voor het eerst in haar geschiedenis is de Nederlandse Zeevarendencentrale betrokken bij de Europese regelgeving op het gebied van het welzijn van zeevarenden. Op 17 januari was een vertegenwoordiger samen met een Duitse, Belgische en Britse collega in Brussel aanwezig om van gedachten te wisselen met tientallen andere betrokkenen. Een uitgebreid verslag zal in het […]

Petrus in het land viert Kerst op zee

Het koopvaardijwerk in de Rijnmond wordt belicht in de kerstaflevering van het televisieprogramma ‘Petrus in het Land’. Hierin werken zowel vrijwilligers van ISC The Bridge en The Flying Angel als pastor Helene Perfors en de Zeemanskerk Pernis mee. KRO-NCRV Petrus in het Land 23 december a.s. NPO 2, 17.08 uur

Jaap Bakker 1932 – 2023

Op 26 juli 2023 overleed ds. Jacob Bakker, Jaap, oud-koopvaardijpredikant op Curaçao en in Rotterdam/Amsterdam. Als warm, wijs en betrokken mens heeft hij veel kunnen betekenen voor zeevarenden en hun families en voor collega’s en vrijwilligers in het koopvaardijwerk. We schrijven oktober 1963 toen Jaap Bakker met zijn gezin vanuit zijn eerste gemeente op Terschelling […]

Bestuur in gesprek met overheid

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft de Erasmusuniversiteit de opdracht gegeven het welzijn van de zeevarenden in Nederland in kaart te brengen. Het rapport van de wetenschappers vormt nu de basis voor een gesprek met de overheid. Samen met alle belanghebbenden en betrokkenen zal moeten afgesproken worden hoe de aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden. U kunt het rapport […]

Harbers wil meer zeemanshuizen

Minister Harbers heeft reders, havenbedrijven, vakbonden, kerken en de stichting Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) opgeroepen de welzijnszorg voor zeevarenden grondig te verbeteren. U kunt hier klikken om zijn toespraak te horen. Het bestuur van de NZC is inmiddels in overleg getreden met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  De minister deed zijn oproep n.a.v. […]

Symposium voldoet aan verwachtingen

Op aangeven van de Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft de Erasmusuniversiteit een onderzoeksrapport geproduceerd genaamd ‘Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens’.Tijdens het symposium op donderdag 1 juni te Rotterdam werd het rapport besproken en bediscussieerd. Klik hier voor een kort verslag. De foto’s geven een levendige indruk van dit geslaagde symposium.