Bericht van de voorzitter

Aan alle zeevarenden en een ieder die zich met hen verbonden voelt,

Wellicht heeft u vernomen dat ik me sinds 10 december voorzitter van de Nederlandse Zeevarendencentrale mag noemen. Graag stel ik mij even voor. Geboren in Dinxperlo verhuisde ik na enige jaren naar Zutphen. Sinds 1982 ben ik samen met mijn man Albert woonachtig in Vlissingen. Destijds voer hij op de grote vaart, later is hij loods geworden. Zelf ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Eerst als kleuterjuf en daarna als directeur van een basisschool. Kerkelijk ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente Vlissingen. Sinds 2014 ben ik voorzitter van het Zeemanshuis in Vlissingen.

Op deze website kunt u lezen over de zeemanshuizen. Deze zullen voorlopig nog gesloten moeten blijven. Onze havenpastores en vrijwilligers gaan wel nog altijd  langs de schepen. Soms komen ze niet verder dan de gangway maar regelmatig raken ze in gesprek met de opvarenden. Het beschikbaar stellen van simkaarten, hulp bij geld sturen naar huis of wat boodschappen doen wordt daarbij op prijs gesteld. Ook via het internet proberen we zeevarenden bij te staan in deze zware tijd. Achter de schermen verrichten wij werkzaamheden om hun rechten te verbeteren.

Namens de zeevarendecentrale wil ik de hoop uitspreken dat u verder kijkt op deze website en dat het u aanspreekt. Wellicht wilt u ons steunen met een gift of net als ik actief worden als vrijwilliger. Wij begrijpen dat lang niet iedereen hiertoe in staat is en verheugen ons ook over uw belangstelling voor ons werk.  

Marianne Kloosterboer – Dijkstra