ICMA komt op voor veiligheid zeevarenden

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) onderschrijft als lid van de International Christian Maritime Association (ICMA) de oproep van de ICMA. Klik hier om deze oproep te lezen.

In navolging hiervan roepen wij de Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen inzake het waarborgen van de vrije doorvaart op zee. De vrije doorvaart is essentieel voor de goederenstromen over zee, maar ook een eerste vereiste betreffende de veiligheid en het welzijn van de zeevarenden.

De NZC heeft als doel het behartigen en onderhouden van het geestelijke en sociale welzijn van de Nederlandse zeevarenden en andere zeevarenden op schepen die een Nederlandse haven aandoen en alles te doen wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.