Kerstdienst zeevarenden

De afgelopen weken zijn duizenden USB-sticks verspreid op vele koopvaardijschepen. Hiermee kan een kerstdienst bekeken worden die speciaal op zeevarenden is gericht.

Klik op deze link om de dienst via YouTube te bekijken: https://youtu.be/5cmonX0Z8QY