NZC lobby in Brussel

Voor het eerst in haar geschiedenis is de Nederlandse Zeevarendencentrale betrokken bij de Europese regelgeving op het gebied van het welzijn van zeevarenden. Op 17 januari was een vertegenwoordiger samen met een Duitse, Belgische en Britse collega in Brussel aanwezig om van gedachten te wisselen met tientallen andere betrokkenen. Een uitgebreid verslag zal in het komende nummer van Diepgang zijn te lezen.