Prins Hendrik Stichting

De vrijwilligers van de Nederlandse Zeevarendencentrale worden ook dit jaar in het zonnetje gezet dankzij een gulle gift van de Prins Hendrikstichting. We zijn dankbaar dat deze stichting oog heeft voor het meest kostbare dat onze stichting in huis heeft: onze vrijwilligers!