Rapport welzijn zeevarenden aangeboden op ministerie

Marianne Kloosterboer, de voorzitter van de Nederlandse Zeevarendencentrale, heeft op het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur een rapport overhandigd dat gaat over het welzijn van zeevarenden in de Nederlandse havens. Het werd in ontvangst genomen door Ruth Clabbers. Zij is de directeur maritieme zaken. Kloosterboer hoopt dat de aanbevelingen van dit rapport snel worden overgenomen. Dit is volgens haar een goede manier om de door de Tweede Kamer aangenomen motie Postma uit te voeren. Via onderstaande link is het door wetenschappers van de Erasmusuniversiteit uitgevoerde onderzoek te lezen.

Onderzoeksrapport