Steun de Kerstactie

Het overgrote deel van de zeevarenden mag het schip niet verlaten. Dit betekent dat men zo’n negen maanden lang niet van boord mag gaan.

Om hen een hart onder de riem te steken worden er de tweede helft van december vanuit de zeemanscentra kerstcadeaus aan boord gebracht. Hoe meer geld er opgehaald wordt, hoe meer zeevarenden we kunnen blij maken. Wij hopen dat u ons wilt helpen.

Een eventuele gift kan worden overgemaakt naar bankrekening  NL72 INGB 0000 1440 30 t.n.v. de Nederlandse Zeevarendencenrale te Rotterdam. Bij voorbaat hartelijk dank!