Symposium NZC over welzijn zeevarenden

Het bestuur begroet op dit symposium van harte genodigde betrokkenen bij het welzijn van zeevarenden.

Op dit symposium zal de presentatie plaatsvinden van het onderzoeksrapport ‘Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens’. Voor de Nederlandse versie: klik hier. Voor de Engelstalige samenvatting: klik hier.