Symposium voldoet aan verwachtingen

Op aangeven van de Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft de Erasmusuniversiteit een onderzoeksrapport geproduceerd genaamd ‘Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens’.
Tijdens het symposium op donderdag 1 juni te Rotterdam werd het rapport besproken en bediscussieerd.

Klik hier voor een kort verslag. De foto’s geven een levendige indruk van dit geslaagde symposium.