Belangenbehartiging

Bij de overheid en bedrijven worden heel wat besluiten genomen die van invloed zijn op het welzijn van zeevarenden. De Nederlandse Zeevarendencentrale is in allerlei organen vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. Ook vindt er gevraagd en ongevraagd contact plaats met reders, vertegenwoordigers van havenbedrijven, overheden, vakbond en andere belangenorganisaties, evenals met politici, journalisten en kerkelijke vertegenwoordigers.

Praktische hulp

Het overgrote deel van de zeevarenden heeft zwaar maar interessant werk waar men redelijk tot goed voor wordt betaald. Aan de kleine groep zeevarenden die tussen wal en schip terecht komen wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kan men denken aan het beschikbaar stellen van 2e hands kleding, SIM-kaartjes of iets lekkers om te eten.

Ander behangetje

Wie negen maanden aan boord leeft en werkt kan alleen maar ontspannen in een kleine hut en de kantine. Nu de havens ver van stadscentra verwijderd zijn is passagieren kostbaar en tijdrovend. De centra voor zeevarenden zijn daarom in of vlakbij de haven gevestigd en bieden gratis vervoer van en naar het schip.

Viering aan boord

Op verzoek worden er kerkelijke vieringen aan boord gehouden. Er wordt alleen gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Ook wordt er een persoonlijke zegen meegegeven. Fotograaf Friso Kooijman heeft in het kader van zijn project ‘Zoutwatermensen’ hier een zwart-wit fotoreportage van gemaakt. Deze is te zien door hier te klikken.