Bestuur

Contactadres:
E.P. van Ooijenstraat 2, 5308 KE Aalst

Bankrekeningnummer:
NL72 INGB 0000 1440 30 t.n.v. Nederlandse Zeevarendencenrale te Rotterdam

U kunt contact opnemen met het bestuur door een email te sturen naar contact@zeevarendencentrale.nl of door gebruik te maken van het contactformulier.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Mw. Marianne Kloosterboer
  • Secretaris: Dhr. Nanco van Wijk
  • Penningmeester: Dhr. Arjen van de Veen
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. Henk Danielse
  • Algemeen bestuurslid: Mw. Marja van Vliet
  • Algemeen bestuurslid, NZC-afgevaardigde ICMA: Dhr. Hilbert Penninga
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. Jan Willem Roodenberg

Sinds 2014 is Marianne Kloosterboer voorzitter van het zeemanshuis in Vlissingen. Zij is ook actief voor het CDA en voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse gemeente in haar woonplaats. Zij kent het varen omdat haar man op de grote vaart en als loods werkzaam was.
Sinds 2018 is Henk Daniëlse actief in het zeemanshuis in Vlissingen. Daarvoor was hij 38 jaar werkzaam bij Zeeland Seaports. Henk wil met de Nederlandse Zeevarendencentrale bereiken dat er meer draagkracht en middelen beschikbaar komen voor welzijnswerk onder zeevarenden. 
Na 45 jaar gewerkt te hebben als officier bij het Leger des Heils is Marja van Vliet met pensioen gegaan. Ze komt uit een familie van zeevarenden, is zelfs  geboren op het water waardoor het water en de zeevaart in haar genen zit. Haar passie is het zorgen voor mensen en zo het leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Als scheepswerktuig-kundige vaart Hilbert Penninga (1982) al ruim 10 jaren. Na de Hogere Zeevaart-school heeft hij, vrij vertaald, rederijkunde in Londen gestudeerd. Hij zet zich in voor de soms kwetsbare positie van de zeevarenden wereldwijd en het welzijnswerk van de NZC in het algemeen.
Jan Willem Roodenberg begon zijn loopbaan als predikant met een stage bij de Dutch Seaman’s Mission in Singapore. Als zoon van een zeeman en getrouwd met de dochter van een kapitein een logische keus. Nu werkzaam in het hoger onderwijs hoopt hij als bestuurslid bij te dragen aan het welzijn van zeevarenden die in onze havens te gast zijn.