Contactadres:
Stationsstraat 112, 3881AG te Putten

Bankrekeningnummer:
NL72 INGB 0000 1440 30 t.n.v. de Nederlandse Zeevarendencenrale te Rotterdam

U kunt contact opnemen met het bestuur door een email te sturen naar contact@zeevarendencentrale.nl of door gebruik te maken van het contactformulier.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Mw M. Kloosterboer
  • Secretaris: Dhr. W. van Til
  • Penningmeester: Dhr. A van de Veen
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. H. Danielse
  • Algemeen bestuurslid: Mw. M. van Vliet

Sinds 2014 is Marianne Kloosterboer voorzitter van het zeemanshuis in Vlissingen. Zij is ook actief voor het CDA en voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse gemeente in haar woonplaats. Zij kent het varen omdat haar man op de grote vaart en als loods werkzaam was.
Sinds 2018 is Henk Daniëlse actief in het zeemanshuis in Vlissingen. Daarvoor was hij 38 jaar werkzaam bij Zeeland Seaports. Henk wil met de Nederlandse Zeevarendencentrale bereiken dat er meer draagkracht en middelen beschikbaar komen voor welzijnswerk onder zeevarenden. 
Na 45 jaar gewerkt te hebben als officier bij het Leger des Heils is Marja van Vliet met pensioen gegaan. Ze komt uit een familie van zeevarenden, is zelfs  geboren op het water waardoor het water en de zeevaart in haar genen zit. Haar passie is het zorgen voor mensen en zo het leven zo aangenaam mogelijk te maken.