Blessings of the Sails

In samenwerking met de geestelijke verzorging van de Koninklijke Marine
verzorgt de Nederlandse Zeemanscentrale een kerkdienst tijdens Sail
Amsterdam.

sail

Op 23 augustus om 11.15 uur is iedereen van harte welkom aan boord
van ZrMS de Ruyter om te genieten van het mannenkoor Jubilate uit Katwijk
en het koperkwintet van de Marinierskapel. Tijdens de multi-religieuze
viering zullen o.a. krijgsmachtdominee Fred Omvlee van MijnKerk.nl en
koopvaardijpastor Helene Perfors het woord voeren. Na afloop is er koffie
en cake. De Zeemanscentrale nodigt u van harte uit om deze zeer bijzondere
dienst bij te wonen!

Zie voor de locatie en meer informatie de website van Sail Amsterdam 2015.