Centra voor Zeevarenden

De NZC steunt de centra voor zeevarenden in Nederland. Deze zijn te vergelijken met de militaire tehuizen in het leger. Het meest belangrijke van deze plekken is het geven van de gelegenheid om even van boord te zijn. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat veel zeevarenden meer dan negen maanden aan boord wonen.

De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een snelle internetverbinding zonder databeperking is populair. Verder zijn er o.a. een bar, een biljart en een winkeltje met souvenirs, zeep, schoenpoetsmiddelen, telefoonkaarten etc. te vinden. Naast tweedehands kleding zijn er ook in allerlei talen gratis boeken verkrijgbaar. Vaak is er ook een gebedsruimte te vinden.

De centra voor zeevarenden zijn laagdrempelig. Met uitzondering van alcoholische versnaperingen zijn de prijzen laag of afwezig. Voor het busje dat tussen schip en centrum voor zeevarenden rijdt hoeft men niet te betalen.

Bezoek aan boord

Vanwege een gebrek aan tijd heeft lang niet iedere zeevarende de gelegenheid een centrum voor zeevarende te bezoeken. Zij stellen een bezoek aan boord vaak op prijs. Veel vrijwilligers en pastores zijn daarom op de schepen actief.

Kerkdiensten

In verschillende centra voor zeevarenden worden er wekelijks oecumenische vieringen gehouden. Door de toegenomen werkdruk hebben zeevarenden steeds minder tijd de dienst bij te wonen. Dit wordt gedeeltelijk ondervangen door vieringen aan boord te houden of via internet of USB-sticks beschikbaar te stellen. In de meeste centra voor zeevarenden wordt alleen op hoogtijdagen een dienst gehouden.

De voorgangers hebben een oecumenische houding. Zij proberen protestantse, rooms katholieke én orthodoxe gelovigen aan te spreken. Ook niet-christenen zijn welkom. In een bijzondere situatie wordt er contact gezocht met een geestelijk leider met dezelfde religie en taal als de zeevarenden.

Nederlandse predikanten worden wel eens gevraagd de begrafenis van een oud-zeevarende te leiden.

Voor Nederlandse zeevarenden worden er jaarlijks koopvaardijdiensten gehouden. Deze worden in november gehouden. Nadere informatie zal tijdig op deze website te vinden zijn. Een speciaal moment is de herdenking van de gevallenen op zee. De diensten vinden plaats in kerken in Harlingen, IJmuiden en Rotterdam en in het centrum voor zeevarenden in de Eemshaven. In Vlissingen wordt volgens de Engelse traditie een Sea Sunday georganiseerd.