Centra voor Zeevarenden

De NZC is de koepelorganisatie van alle zes centra voor zeevarenden in Nederland. Deze bevinden zich in de belangrijkste havens van Nederland. Ze zijn te vergelijken met de militaire tehuizen in het leger. Zoals er op de kazernes een plek is om even op adem te komen, zo wordt er ook in de havens de mogelijkheid geboden om even van boord te gaan. Hier is behoefte aan. Veel zeevarenden wonen namelijk meer dan negen maanden op een schip. Hun leefruimte bestaat vaak uit niet meer dan een kleine hut en een kantine.
In de centra is de snelle internetverbinding populair. Verder zijn er o.a. een bar, een biljart en een winkeltje met souvenirs, zeep, telefoonkaarten e.d. te vinden. Naast tweedehands kleding zijn er ook boeken in allerlei talen verkrijgbaar. 
De faciliteiten zijn laagdrempelig. Met uitzondering van alcoholische versnaperingen zijn de prijzen laag of afwezig. Voor het busje dat tussen schip en centrum voor zeevarenden rijdt hoeft men ook niet te betalen. De centra bevinden zich nabij de schepen zodat de reistijd binnen de perken blijft.
De adressen van de centra zijn te vinden op de hoofdpagina van deze site in de rubriek ‘zeemanshuizen’. Deze is bovenaan te vinden.