Contactbrief 261

Veel christelijke (oud)zeevarenden hebben een abonnement op de contactbrief. Vier keer per jaar ontvangt men op het huisadres een schrijven waarin de relatie tussen de zeevaart en het geloof centraal staat. De brieven worden bij toerbeurt geschreven door twee Protestantse predikanten, een Russisch Orthodoxe priester en een Christelijke Gereformeerde predikant. Dit keer schrijft de Protestantse ds. Leon Rasser de meditatie.

contactbrief

 

 

 

 

 

Contactbrief 261 en de meest recente contactbrieven zijn hier te lezen.