Contactbrief 268

Contactbrief 268                                                                                                  september 2017

Beste mensen op zee of thuis,

Hoe gaat het met je? Sommige zeevarenden zeggen: “Midden. Niet heel goed en niet heel slecht.” Dat trof me. Als het thuis maar goed gaat. Of je bent alleengaande. Misschien vaar je twee maanden op, twee maanden af. Of zes weken op, zes weken af. Enkelen varen nog vier maanden, of zelfs nog zes maanden. Al zal dat laatste heel weinig meer voorkomen bij Nederlandse of Duitse zeevarenden.

Het is niet verkeerd om ook eens te denken aan Indonesische en Filipijnse zeevarenden. Aan de Moerdijk kom ik ze iedere maandag en donderdag tegen. Ze zijn soms zes maanden van huis, soms tien maanden, soms een compleet jaar, nota bene, verstoken van vrouw, kinderen en andere familieleden. Bij familiefeesten zijn ze niet thuis; bij geen verjaardag, geen huwelijksjubilea. Het komt zelfs regelmatig voor, dat een Filipino zijn nieuwgeboren kindje pas ziet, wanneer het al enkele maanden is. Zelfs de bevalling kunnen ze vaak niet meemaken. Wanneer je vrouw je laat weten (vaak via skype of mobieltje, wanneer dat tenminste mogelijk is) dat één van de kinderen ziek is, of dat er andere, grote zorgen zijn, kun je niets doen.
Ja, bidden. Bidden we zelf regelmatig?

De meeste Filipijnse zeevarenden zijn mensen die hard werken voor hun vrouw en kinderen en familie. Daar kunnen we respect voor hebben.
Vermoeidheid en slaapgebrek komen voor. Het is zeker niet goed als Indonesische of Filipijnse zeevarenden gevaarlijk stuwadoorswerk doen, waar ze totaal niet voor opgeleid zijn. Dat kan hun leven kosten. Dat moet niet.
Zeker is, dat er aan boord genoeg zaken zijn waar je alert op moet zijn. Het allerbeste is, dat je een dienaar van Christus bent – op je schip. Hadden we er méér van! Laten we bewogen zijn niet alleen met Westerse, maar ook met Oosterse zeevarenden. Met hun tijdelijk en geestelijk welzijn/welvaren.
Het is lang niet altijd een kalme zee. Het kan verbazend hard waaien. Huizenhoge golven beuken tegen je schip, vooral in de winter op de Noord.
Misschien heb je ook weleens gebeden: “Heere, red mij!” Hij spaarde je leven.

De apostel Paulus dacht ook aan de anderen die aan boord van het schip waren. Dat staat achter in het boek van de Handelingen der apostelen. Paulus had zijn zendingsreizen reeds achter de rug. Zijn kruistocht met het evangelie is tenslotte daarop uitgelopen, dat hij weer op zijbasis is terug gekeerd, in Jeruzalem.
Daar ondervond hij al gauw de vijandschap van de Joden en hij werd gevangen genomen. Hij werd één en andermaal verhoord door de Romeinse stadhouders en tenslotte beriep hij zich op de keizer te Rome. Rome was de wereldstad van die dagen; daar zou hij verantwoording afleggen van de hoop die in hem was. Hij zou er de grote daden van God in Christus verkondigen. De apostel werd inderdaad overgebracht naar Rome. Dat ging met een vrachtschip uit Alexandrië. Dat waren toen de beste schepen; die waren zeewaardig. De zeelui waren goede zeilers. Op het schip waren veel mede-gevangenen. Het schip vervoer handelsgoederen, graan en een flink aantal gevangenen. Die mensen werden in het ruim van het schip geladen; daar zaten ze als vee bij elkaar, weken, weken lang. Dat was nog wat anders dan in 2017 – geen luxe reis.

De reis verliep niet voorspoedig. De zomer was al grotendeels voorbij, terwijl ze pas halverwege waren, bij Kreta. Daar lagen ze aan. Paulus zei dat ze niet verder moesten varen. Hij zei: Als u dat doet, krijgt u onherroepelijk moeilijkheden.
Maar de kapitein van het schip dacht er anders over. Hij wilde doorvaren en in ieder geval nog een haven verder zien te komen. Dat gebeurde. Ze voeren toch verder – begin oktober – tegen de uitdrukkelijke waarschuwing van Paulus in.
Maar al vrij spoedig wakkerde de zachte zuidenwind aan. Het werd een ware orkaan. Het rustige zeewater veranderd in een kolkende watermassa. Het schip werd als een machteloze prooi door de hoge golven van de hoogte in de diepte geworpen.
Het schip werd enorm heen en weer geslingerd. Het werd een heel angstig avontuur. De mensen waren radeloos en raakten in paniek.
Maar de Heere bemoedigde Paulus! Hij trok zich op aan de touwen en sprak de gevangenen toe. Paulus zei, dat ze niet hoefden te vrezen. “Niemand zal zijn leven hierbij verliezen.”
De Heere had namelijk tegen hem gezegd: “Paulus, u moet voor de keizer gesteld worden. Zie, God heeft u geschonken allen die met u varen.”

Paulus spreekt over “God van Wie ik ben en Welke ik ook dien.” Die paar woorden, daar ligt alles in! Als je dat mag zeggen: “God van Wie ik ben.” Dat betekent dat je dan niet meer van jezelf bent. Dat je het eigendom van Christus bent – in leven en sterven.
Het eigendom van de Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle geweld van de duivel verlost heeft en mij ook bewaart. “God van Wie ik ben.” Als je dat kunt zeggen!
Paulus had duidelijk een hart voor die mede-gevangenen. Hij bad voor hen.

Op je schip zijn allicht zeevarenden die nog nooit in aanraking gekomen zijn met het evangelie. Wat is het goed met hen daarover te spreken en de grote daden van God te verkondigen. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden, jij en je huis!
Wij kunnen met alles wat ons overkomt op onze levensreis altijd naar God gaan. Met je vragen , met je zorgen, met je pijn. Wanneer je je hart voor de Heere open legt, zal Hij je tot rust brengen. Bij Hem is vergeving.
Hij belooft: “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonde niet.” Bid ook voor anderen op je schip – allen die met je varen.

Goede dagen toegewenst. Een goede vaart en een fijne verloftijd!

Afz. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM Dordrecht
Tel. 078-6138280
E-mail hvdham@filternet.nl

Nederlandse Zeevarenden Centrale

Relatiebeheer:
Veembroederhof 164,
1019HC Amsterdam
contactact@nederlandsezeemanscentrale.nl www.nederlandsezeemanscentrale.nl
IBAN: NL72 INGB 0000 1440 30

De Stichting Nederlandse Zeemanscentrale (NZC) is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. (ANBI) Fiscaalnummer 0025.34.976. Inschrijving Kamer van Koophandel 24361172