Contactbrief Kerst 2015

Veel christelijke (oud)zeevarenden hebben een abonnement op de contactbrief. Vier keer per jaar ontvangt men op het huisadres een schrijven waarin de relatie tussen de zeevaart en het geloof centraal staat. De brieven worden bij toerbeurt geschreven door twee Protestantse predikanten, een Russisch Orthodoxe priester en een Christelijke Gereformeerde predikant. Dit keer schrijft Havenpastor Sven Standhardt de meditatie.

contactbrief

De Kerst-Contactbrief (nr. 262) en de meest recente contactbrieven zijn hier te lezen.