Contactbrief Kerst 2017

Contactbrief 269, december 2017

Kerst komt er aan en dat zie je om je heen. Je kunt er niet om heen, of je nou aan boord of aan de wal zit. Je ziet het in de winkels, in de tijdschriften, op televisie, aan de flikkerende kerstlichtjes in de zeemanshuizen, aan opgewonden mensen die uitrekenen dat ze nog net op tijd thuis kunnen zijn en aan de kerstkist van het 70-jarige Kerstfeest op Zee die al half oktober met het schip werd meegegeven.

Overal worden we geholpen om in de juiste stemming te komen. Een boodschap van gezelligheid, geborgenheid, warmte… Zelfs als men ver van huis is. En alles getooid in een licht dat duidt op andere tijden. Kerstbomen, kerstmannen, kerststerren en in steeds groter getale oprukkende rendieren. En kerstengelen.

Ook aan boord wil men laten zien dat het kerstfeest wordt, maar gezellig versieren is op een schip best ingewikkeld. Smaken verschillen en praktisch is de versiering bepaald niet; er moet tenslotte nog gewoon gewerkt worden. Dus hoe kleiner de kerstboom, of hoe meer van plastic de kerstballen, hoe beter… Maar kerstengelen zie je toch in alle soorten en maten voorbij komen.

Dat is niet raar, in het kerstverhaal vliegen ze ook volop rond. In het evangelie naar Lucas staat: “ In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.” (NBV, Lucas 1:26-27). Het is een bode die zomaar binnenvalt, met een belangrijke mededeling. Er komt een nachtelijke boodschapper om Maria’s vriendje Jozef de zaken eens goed uit te leggen. En een stukje verder: “ Opeens stond een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer…(Lucas 2:9). Vervolgens is er een hemels koor dat het uitzingt van vreugde: ere, vrede, welbehagen.

Engelen kennen we voornamelijk van de geboorte van het kerstkind. Maar eigenlijk kom je ze in de hele bijbel tegen. Ze zijn altijd boodschappers van een nieuw begin. Een begin dat niet zomaar voor de hand lag. En volgens velen vliegen ze ook buiten die verhalen rond. Mensen hebben de ervaring dat ze engelen tegenkomen, of vertellen dat ze door een engel wonderbaarlijk gered zijn. Dat ze een stem horen die hen waarschuwt, of ze voelen zich onverklaarbaar beschermd. Men heeft soms de ervaring iemand tegen te komen die zomaar ineens helpt, die je de dingen anders laat bekijken. Vaak wordt dan gezegd: “Je bent een engel!” En al zal men dat aan boord niet zo gauw van elkaar zeggen, iets van die glans is er dan wel. Een knipoogje van God.

God, die in de aankondiging van zijn engel aan Maria laat zien dat hij zijn mensen niet in de steek laat. Gabriel – Gods gabber – is geen doorsnee postbezorger die een bericht door de bus duwt. Hij gaat met Maria in gesprek als ze vragen heeft. Hij luistert en geeft antwoord. En hij brengt daarmee God heel dichtbij. “Een engel”, zei ooit een rabbi, “is een poging te verklaren hoe het mogelijk is dat God met gewone mensen omgaat. Zal men iets verklaren dat eigenlijk vanzelfsprekend is?” voegde hij er aan toe

Het is goed nieuws. Dat in de kerstnacht in alle toonaarden gezongen wordt: “Gloria in excelsis Deo”. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om God in de hoogste hemel die ons liefheeft en wat met ons mensen wil. En wij mensen die wat met God willen. Dat is raar en spannend, en vaak niet te begrijpen. De afstand lijkt enorm en het verschil te groot. Maar daarom vliegen die engelen rond. En waar een nieuw begin niet voor de hand lag, zijn zij daarvan juist de boodschappers.

God gaat met gewone mensen om. En engelen, met en zonder vleugels, ze horen er bij. Midden tussen alle gezellige kersttroep zijn zij het symbool bij uitstek om ons naar het wonder van kerst, naar het Christusfeest te begeleiden: Immanuel, God met ons…

Ik wens u gezegende kerstdagen en een heel gelukkig 2018

ds. Helene Perfors

koopvaardijpredikant in de Rijnmond

e-mail: h.perfors@pkn.nl