Contactformulier

Voor informatie of ander contact: zie onder de volgende alinea.

Wilt u ons verblijden met een donatie? Ons rekeningnummer NL72 INGB 0000 1440 30 t.n.v. Nederlandse Zeevarendencentrale staat daarvoor open. We zeggen u voor uw gift alvast heel hartelijk dank!

Wilt u zich opgeven voor een activiteit of vrijwilligerswerk? Of wilt u Diepgang per email ontvangen of de Nieuwsbrief? Of gewoon wat meer informatie? Vul dan s.v.p. onderstaand formulier in met opgave van de bedoeling (bij ‘Message’).