De NZC zoekt dringend een secretaris m/v

De Nederlandse Zeevarenden Centrale zoekt dringend een secretaris – M / V – voor haar bestuur

Een boeiende vrijwilligersfunctie, waarin je bijdraagt aan het welzijn van alle zeevarenden die de Nederlandse havens bezoeken

De Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale is een non-profit organisatie waarin vrijwel alle Nederlandse welzijnsinstanties ten behoeve van het welzijn van zeevarenden samenwerken. Bij de koepelorganisatie zijn zeemanshuizen, welzijnsinstanties en kerken aangesloten. Pastores, scheepsbezoekers en heel veel vrijwilligers werken samen vanuit één gemeenschappelijk belang: het welzijn van zeevarenden. Dit betreft zowel de Nederlandse zeevarenden als met name de buitenlandse zeevarenden die onze havens aandoen. De NZC treedt naar buiten toe op voor alle aangesloten vestigingen, stichtingen en kerken. In oorsprong is de NZC een christelijke organisatie zoals diverse vestigingen dat ook zijn.
Mensen die zich in willen zetten voor zeevarenden, zowel plaatselijk als landelijk, doen steeds vaker mee ongeacht de levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.

De belangrijkste taak van het bestuur is overleg met diverse overheidsinstanties, kerken en havenbedrijven om het voorzieningenniveau van alle aangesloten organisaties op peil te houden en te verbeteren.

Het Dagelijks Bestuur vergadert 1 keer per maand – via video of op locatie – en bestaat momenteel uit 5 leden. Wij hebben dringend versterking nodig omdat de huidige secretaris binnenkort vertrekt.

Bent u op zoek naar:

 • Een nieuwe uitdaging?
 • Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?

Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

TAKEN

 • Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur
 • Bereidt vergaderingen van DB en AB voor in overleg met de voorzitter
 • Verzorgt de verslaglegging
 • Schrijft uitnodigingen en voert correspondentie
 • Is contactpersoon en aanspreekpartner voor externen
 • Heeft de verantwoording voor het tot stand komen van het jaarverslag en het beleidsplan
 • Neemt deel aan overige activiteiten indien van belang
 • Onderhoudt namens het bestuur de contacten met de webmaster en de relatiebeheerster

PROFIELSCHETS

 • Kan op strategisch niveau mee denken en praten over het beleid van de NZC
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden
 • Heeft organisatievermogen
 • Is een teamspeler
 • Heeft affiniteit met scheepvaart/zeevarenden
 • Heeft bestuurservaring
 • Is computervaardig
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Is 4 tot 8 uur per week in principe beschikbaar

Het Dagelijks Bestuur vergadert ca. 10 keer per jaar. Zowel video als op locatie. Het Algemeen Bestuur komt in principe twee maal per jaar bijeen. Reiskosten worden vergoed en een vrijwilligersvergoeding – geheel of gedeeltelijk – behoort tot de mogelijkheden.

Onderdeel van de procedure vormt een gesprek met een delegatie van het bestuur.
Hebt u belangstelling, stuur dan uw CV aan: contact@zeevarendencentrale.nl
Informatie bij voorzitter Marianne Kloosterboer 06-44302963 of Wim Van Til, de huidige secretaris 06-55188845.

Reacties zijn welkom graag vóór 30 april.