DHR Bulletin 53

DIACONAAL HAVENPROJECT ROTTERDAM

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven.

Deze stichting geeft tweemaal per jaar een nieuwsbulletin uit voor haar achterban. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting in het algemeen en van de diaconaalwerker in het bijzonder.

In dit bulletin onder andere:

 

jubileumhavenproj

Jubileum Havenproject: zeventig deelnemers waren aanwezig bij presentaties, rondleiding en forumdiscussie

Klik hieronder om deze uitgave te lezen.

 Bulletin 53