Uw giften ten behoeve van het welzijn van zeevarenden ontvangen wij graag op

NL72 INGB 0000 1440 30

t.n.v. Stichting Nederlandse Zeevarendencentrale.

We willen u bij voorbaat danken voor uw bijdrage.