Gebed voor zeevarenden

Om de kans te verkleinen om besmet te raken mogen zeevarenden niet meer van hun schip. Daarmee vervalt voor hen ook de mogelijkheid een kerk of kapel binnen te lopen om te bidden of een kaars aan te steken.

De pastores van de Nederlandse Zeevarendencentrale bieden deze mogelijkheid nu digitaal aan. Uit dit filmpje blijkt dat hier ook gebruik van wordt gemaakt!