De geschiedenis van de Nederlandse Zeevarendencentrale gaat terug tot de negentiende eeuw. De belangrijkste gebeurtenissen staan beschreven in onderstaand overzicht.

 • 1892

  De Noorse predikant ds. Isaachsen opent aan de Boompjes 44 te Rotterdam een ‘leeskamer’, welke “door de zeevarenden van het begin druk bezocht werd en waar verschillende belangen van de Nederlandschen zeemansstand met warmte bepleit werden”.

 • 1893

  Een en ander gaf aanleiding tot de stichting van de ‘Zeemansbond’ op 23 februari 1893.
  Op 30 maart 1893 werd de Koninklijke goedkeuring op de statuten van de ‘Zeemansbond’ verkregen.

  1893

 • 1927

  Op 28 januari 1927 wordt de vereniging ‘De Nederlandsche Zeemanscentrale’ opgericht, ontstaan uit het werk van de geestelijke verzorging der varenden te Amsterdam vanwege de Nederlandsch Hervormde Kerk.

 • 1930

  Op 19 november 1930 vindt de oprichting plaats van de ‘Nederlandse Christen Zeelieden Vereniging’.

  1930

 • 1934

  ‘De Nederlandsche Zeemanscentrale’ gaat in juli 1934 een fusie aan met de ‘Zeemansbond’ onder de naam ‘Nederlandsche Zeemanscentrale’.

 • 1978

  Op 29 december 1978  vindt de oprichting plaats van de ‘Nederlandse Zeemanscentrale’, voortzetting van de vereniging ‘Nederlandsche Zeemanscentrale’ en de ‘Nederlandse Christen Zeelieden Vereniging’.

  1978

 • 2004

  Op 16 april 2004 volgt de oprichting van de Stichting Nederlandse Zeemanscentrale’, gevestigd te Rotterdam.

 • 2017

  Op 21 november 2017 vond de meest recente statutenwijziging plaats, toen werd de naam gewijzigd in Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale’. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

  2017