Geschiedenis

Bij het 100-jarig bestaan van de NZC is een boekje uitgegeven en in het Voorwoord is het volgende te lezen:

‘In oktober 1892 opende de Noorse predikant ds. Isaachsen aan de Boompjes 44 te Rotterdam een ‘leeskamer’, welke – “door de zeevarenden van het begin druk bezocht werd en waar verschillende belangen van de Nederlandschen zeemansstand met warmte bepleit werden” -.
Een en ander gaf aanleiding tot de stichting van de ‘Zeemansbond’ op 23 februari 1893.
Op 30 maart 1893 werd de Koninklijke goedkeuring op de statuten van de ‘Zeemansbond’ verkregen.
De op 28 januari 1927 opgerichte vereniging ‘De Nederlandsche Zeemanscentrale’, ontstaan uit het werk van de geestelijke verzorging der varenden te Amsterdam vanwege de Nederlandsch Hervormde Kerk, ging in juli 1934 een fusie aan met de ‘Zeemansbond’ onder de naam ‘Nederlandsche Zeemanscentrale’.

In een oud exemplaar van de statuten van 29 december 1978 is de akte van oprichting opgenomen van de Nederlandse Zeemanscentrale en worden nieuwe statuten opgesteld.

Artikel 1: Naam
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Zeemanscentrale;
in de vereniging zal worden voortgezet:
A. de vereniging ‘Nederlandse Zeemanscentrale’, gevestigd te ‘s-Gravenhage, opgericht op 28 maart, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1929, nummer 36 (statutenwijziging goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1933 nummer 5), welke vereniging thans is ontbonden
B. de vereniging ‘Nederlandse Christen Zeelieden Vereniging’, gevestigd te Rotterdam, opgericht op 19 november 1930, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 oktober 1933, welke vereniging thans is ontbonden.

Dan volgt op 16 april 2004 de oprichting van de Stichting Nederlandse Zeemanscentrale, gevestigd te Rotterdam.
Bij notaris Marres te Brielle compareren Cornelis Visser, Pieter van Berge en Bernt Rijk Koning.

De meest recente statutenwijziging vond plaats op 21 november 2017, toen werd de naam
Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

In jaartallen:
23-02-1893 oprichting Zeemansbond
28-01-1927 of 20-03-1928 oprichting vereniging De Nederlandsche Zeemanscentrale
19-11-1930 oprichting Nederlandse Christen Zeelieden Vereniging
02-07-1934 NZC en NCZV gaan samen verder als: vereniging Nederlandsche Zeemanscentrale
29-12-1978 vereniging Nederlandse Zeemanscentrale
16-04-2004 oprichting Stichting Nederlandse Zeemanscentrale
21-11-2017 naamswijziging in Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale

Samenstelling:
Hans Kapteyn