Help ons

Op de website heeft u kunnen lezen dat de Nederlandse Zeevarendencentrale centra voor zeevarenden en scheepsbezoekwerk ondersteunt. Ook vertegenwoordigt zij het Nederlandse zeevarenden-welzijnswerk op internationaal niveau en verricht zij politiek lobbywerk. Verder organiseert zij jaarlijks drie koopvaardijdiensten en brengt zij het kwartaalblad Diepgang uit. Al dit belangrijke werk is niet mogelijk zonder de hulp van vele mensen.

Ook u kunt een bijdrage leveren! Dit kan bijvoorbeeld door u aan te melden als vrijwilliger bij een centrum voor zeevarenden in uw buurt. Of door een lezing te organiseren waarbij een van de werkers als spreker kan worden uitgenodigd. Aanmelden als donateur is ook mogelijk. Bij een jaarlijkse gift van minimaal 25 euro ontvangt u dan maar liefst 4 maal per jaar het lezenswaardige tijdschrift Diepgang in de bus. Het bankrekeningnummer van de Nederlandse Zeevarendencentrale te Putten is NL72 INGB 0000 1440 30.

We stellen het zeer op prijs wanneer u bij het overmaken van een gift uw (email)adres vermeldt. Zodoende zijn wij in staat u een bedankje te sturen.