Herdenking gevallenen op zee

Koopvaardijdiensten november 2015

Sinds de tweede wereldoorlog worden er kerkdiensten gehouden om de gevallenen op zee te herdenken. Al snel ontstond er ook aandacht voor het herinneren van zeevarenden die na deze periode hun leven lieten. Een ieder die interesse heeft in de bijzondere relatie tussen godsdienst en zeevaart is meer dan welkom bij de onderstaande diensten.

koopvaardijdienstenklein

Zondag 8 november

Plaats: Pelgrimvaderskerk te Rotterdam/Delftshaven Aelbrechtskolk 20
Aanvang: 14.30 uur
Voorgangers: ds. H.M. Perfors en dhr. R. van Lent
Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor Hosanna uit Gouda o.l.v. André Vis, organist is Gerard van der Zijden.

Zondag 15 november

Plaats: Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2
Aanvang: 16.00 uur
Voorganger: Pastor S. Standhardt
Met medewerking van Muziekvereniging CBS Bierum-Spijk o.l.v. Simon Visser.

Zondag 15 november

Plaats: Nieuwe Kerk, IJmuiden, Kanaalstraat 250 (nabij de sluizen)
Aanvang: 15.30 uur
Voorgangers: pastor A. Kramer, ds C. Haasnoot en ds. L.J. Rasser
Muzikale medewerking wordt verleend door het Katwijks Chr. Mannenkoor ‘Jubilate’ o.l.v. Aldert Fuldner, organist is Ary Rijke.

Zondag 22 november

Plaats: Gereformeerde Kerk, Harlingen, Midlumerlaan 24
Aanvang: 15.00 uur
Voorganger: Aalmoezenier G.J. Jorissen
Muzikale medewerking wordt verleend door het zeemanskoor ‘de Skúmkoppen’ o.l.v. Egbert Scheffer, organist is D. Huurman.

• Na afloop van de diensten is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.
• Met uitzondering van de dienst in Delfshaven is er in ruime mate gratis parkeerruimte beschikbaar.