Herdenking Tweede Wereldoorlog – Zeevarenden speelden een doorslaggevende rol

Op het Plein 1940 – 1945 in IJmuiden staat een beeld dat veel zegt over de strijd tegen het fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een zeevarende, een visser en een soldaat staan met de ruggen naar elkaar toe. Ze kijken alledrie een andere kant op. Het lijkt alsof de maker wil uitdrukken dat ze, zonder het van elkaar te weten, een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland.

Bijzonder is dat er voor de zeevarenden vlakbij de zeesluizen nog een andere beeld staat om de zeevarenden te eren. Soms wordt de vraag gesteld of dat niet wat overdreven is. Dan weet men niet dat zeevarenden als enige beroepsgroep doorslaggevend werk hebben verricht voor de bevrijding van Nederland. Het is ook de groep waarin de meeste levens verloren gingen. Het transport van soldaten, militaire middelen en brandstof ging met enorme risico’s gepaard. Vele zeelieden vonden de dood door mijnen, luchtbombardementen en de torpedo’s die vanaf duikboten werden afgevuurd.

Zeevarenden zijn inmiddels erkend als veteraan door het ministerie van Defensie. Nog steeds worden er koninklijke onderscheidingen aan hen uitgereikt. Gezien hun enorme verdiensten gebeurt het nu ook nadat ze zijn overleden.

De lezers van Diepgang worden van harte uitgenodigd de oorlogshelden te eren door het bijwonen van een herdenking. De belangrijkste vindt op 4 mei ‘s ochtends plaats bij ‘de Boeg’, nabij de Erasmusbrug in Rotterdam. Op de website www.koopvaardijpersoneel40-45.nl valt te lezen waar en wanneer andere herdenkingen van koopvaarders plaatsvinden.

Leon Rasser