Herdenkingsvaartocht

Haventour Rotterdam 22 augustus 2017

Het bestuur van de stichting koopvaardijpersoneel 1940 – 1945 wil langs deze weg de bezoekers van deze internetpagina uitnodigen een boottocht te maken met het partyschip de Smaragd. Het betreft een tour door de haven van Rotterdam welke d.v. zal plaatsvinden op dinsdag 22 augustus. De tocht staat in het teken van de herinnering aan de zeevarenden die hun leven gewaagd hebben tijdens de tweede wereldoorlog. Het betreft een traditie van vele tientallen jaren waarmee respect betoond wordt aan de betreffende zeevarenden en hun families.

Het programma is als volgt:

Vanaf 10:30 ligt de boot te wachten bij het Wereldmuseum, Willemskade 25 te Rotterdam. Bij aankomst krijgt u koffie en thee aangeboden.

Om uiterlijk 11:15 begint de rondvaart door de Rotterdamse havens.

Rond 12:30 wordt het buffet geopend waarbij ook soep zal worden geserveerd.

Om 16:00 meert het schip af. Uiterlijk 16:30 dient iedereen de Smaragd verlaten te hebben.

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 32 EUR per persoon. Dit is inclusief (alcoholische) consumpties die onbeperkt maar in redelijke mate geserveerd worden.

Aanmelding kan per post, email of telefoon bij mevrouw Marja Tromp, Meeuwensingel 114, 3121XN te Schiedam, 010 2470570, marjatromp@planet.nl. Hierbij geldt dat uw opgave pas definitief is als uw betaling binnen is bij de penningmeester. Het daartoe benodigde banknummer is NL96 INGB 0005 3629 74. Wilt u bij uw storting ‘Smaragd 2017’ en het aantal personen vermelden?

De mensen van de Smaragd zijn in staat rekening te houden met mogelijke wensen rondom een dieet. U kunt uw wensen kenbaar maken bij eveneens mevrouw Tromp.

Uiterlijk 7 augustus moeten de betalingen binnen zijn. In uitzonderlijke gevallen zal het bestuur enige welwillendheid betrachten.

Er is enige gelegenheid in de buurt van de opstapplaats te parkeren. Iets verderop is ‘onder de oprit van de Erasmusbrug’ een grote parkeergarage. Op beide plaatsen zijn de tarieven fors.

Tijdens de vaartocht zal het bestuur middels korte toespraken een toelichting geven over hoe het de stichting het afgelopen jaar vergaan is.