Zeevarendencentrale vraagt aandacht voor welzijn zeevarenden

Het bestuur van de Nederlandse Zeevarenden Centrale maakt zich grote zorgen over het welzijnswerk onder zeevarenden in Nederlandse havens. Veel van de activiteiten in de zeemanshuizen kunnen steeds minder worden uitgevoerd door afnemende financiële middelen.
Er dreigen op termijn zelfs sluitingen. Daardoor kan niet meer worden voldaan aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het welzijn van zeevarenden, zoals opgenomen in MLC 2006 – een verplichting van de Nederlandse regering.

Om de regering daaraan te herinneren heeft het bestuur van de NZC besloten een petitie aan de regering aan te bieden. In die petitie worden de steeds groter wordende problemen van de zeemanshuizen aangegeven. Ook wordt de regering opgeroepen om de internationale verplichtingen na te komen door een structurele financiering van het werk onder zeevarenden in Nederland.

Onder dit bericht kunt u doorklikken naar de tekst van de petitie.

Ook de Protestantse Kerk – als lid van de Nederlandse Zeevarenden Centrale – geeft op haar website aandacht aan het welzijn van zeevarenden in Nederlandse havens:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-vragen-aandacht-voor-welzijn-zeevarenden-in-nederlandse-havens/

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 13.15 uur zal de petitie worden aangeboden aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.
Vanwege de geldende corona-maatregelen mag slechts een vertegenwoordiging van twee personen deze petitie aanbieden: Marianne Kloosterboer-Dijkstra, voorzitter van het bestuur Mission to Seafarers Vlissingen en ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant in het Rotterdamse havengebied vanwege de Protestantse Kerk in Nederland.

Na de aanbieding van de petitie zal het bestuur van de NZC zich blijven inzetten voor structurele financiering door de Nederlandse regering, zodat voldaan kan worden aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het werk onder zeevarenden in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Hans Kapteyn,
voorzitter Nederlandse Zeevarenden Centrale.

Petitie-NZC-2020.pdf