Kerstfeest voor zeevarenden

Geachte bezoeker van onze website,

Kerst is een feest dat mensen graag met hun familie vieren. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om thuis te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor zeevarenden. Hun werk op zee is zwaar, veelal eentonig en niet zonder gevaar. Voor velen geldt dat de beloning maar matig is. Het moeilijkste van het varende bestaan is echter de eenzaamheid en heimwee. Dat geldt zeker voor de kerstdagen.

De mensen van de Nederlandse Zeevarendencentrale proberen zeevarenden een hart onder de riem te steken door kerstfeesten te organiseren in de zeemanshuizen. Nu de havens zich op afgelegen plaatsen bevinden wordt dit door zeevarenden nog meer gewaardeerd dan voorheen.

Op de schepen die vlak voor kerst uit een Nederlandse haven vertrekken, worden kerstpakketten gebracht. Naast wat lekkernijen bevat deze o.a. een mooie kaart met een kerstboodschap. Bijzonder blij is men ieder jaar met de SIM-kaart. Hiermee is men in staat om met een mobiele telefoon een beeldverbinding te maken met familieleden en vrienden.

Om in 2019 weer vele honderden zeevarenden een feestelijk kerstfeest te bezorgen, willen wij om uw hulp vragen. Zo kunt u met een bedrag van 7,50 EUR iemand al zo’n 8 uur van het internet gebruik laten maken. Een grotere donatie is natuurlijk meer dan welkom.

Mocht u willen bijdragen, dan kunt u een gift overmaken op banknummer NL72 INGB 0000 1440 30 t.n.v. de Nederlandse Zeevarendencentrale.

Wij beseffen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft aan deze oproep gehoor te geven. Wij hopen dan dat u met uw gedachten en mogelijk in gebed bij de zeevarenden wilt zijn.

Met vriendelijke groet,

Hans Kapteyn
voorzitter Nederlandse Zeevarendencentrale